Spółdzielnia Usług Wielobranżowych
DROBUD w Gdakowie

Gdakowo 43, 82-550 Prabuty

tel. 0 606 916 859
tel./fax 55 278 22 76
tel. 55 620 03 24

  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie
  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie
  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie
  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie
  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie
  • Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud w Gdakowie

WSPIERAMY !

„Powiślanie – dawniej i dziś”

W końcu 2020 r. zakończył się projekt filmowy pod tytułem: „Powiślanie – dawniej i dziś”, który realizowany był na terenie pięciu gmin Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania obejmującym: Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Gardeję i Kwidzyn.

Zamierzeniem pomysłodawcy tego projektu, Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, było stworzenie filmowego archiwum relacji o tworzeniu się po drugiej wojnie światowej na terenach Powiśla nowej, wielokulturowej społeczności. Efektem projektu są filmowe wywiady, które znajdują się w posiadaniu gmin i mogą być udostępnione zainteresowanym.

Bohaterowie wywiadów opowiedzieli dzieje swoje oraz swoich rodzin, które przybyły tutaj z kresów – głównie Wołynia, centralnej i wschodniej Polski, były przesiedlone w ramach Akcji Wisła, ale również mieszkały na tych terenach przed wojną. Jest to opowieść o czasach młodości, o świecie Powiśla widzianym oczami dziecka.Na podstawie wywiadów powstał również, zrealizowany przez firmę LALA FILM z Warszawy, reportaż filmowy pod tytułem „Z odzysku”, który można obejrzeć na platformie VIMEO (https://vimeo.com/477228888/e9d3234a75) oraz Youtube (https://youtu.be/7bUgEmLQTIY).

Informacji o projekcie udzielają przedstawiciele Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków Pan Andrzej Mosiejczyk (e-mail: mosie@poczta.onet.pl) oraz Pan Jędrzej Krasiński (e-mail: jedrzejkrasinski@gmail.com).

Dofinansowane ze środków UE

Kolejne Wydawnictwo o Prabutach. Książka Powiśle. Prabuty - Riesenburg”.

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty – Riesenburg zaprasza na spotkanie plenerowe promujące książkę Powiśle. Prabuty - Riesenburg”.

Spotkanie odbędzie się na placu przy Fontannie Rolanda 25.09.2020 r. o godz.15.00

Organizatorzy proszą o przestrzeganie zasady „Chroń siebie i innych” Prosimy o zasłanianie nosa i ust. Zachowanie dystansu. Dezynfekuj ręce.

Podczas spotkanie można będzie otrzymać bezpłatną książkę oraz zapoznać się ze szczegółami powstawania wydawnictwa. W spotkaniu wezmą udział osoby pracujące przy wydawnictwie.

Wydawnictwo jest współfinansowane ze środków unijnych: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty – Reisenburg, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

Spotkanie promujące książkę